Disclaimer

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect deelnemingen heeft, zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In de teksten op deze website wordt het collectieve begrip ‘Shell’ gebruikt om de verschillende bij Shell Nederland. Pensioenfonds Stichting aangesloten Shell werkgevers en joint ventures aan te duiden.

Deze informatie wordt onder alle voorbehoud verstrekt. U kunt aan deze informatie op geen enkele wijze rechten ontlenen. Shell Nederland Pensioenfonds (SNPS) en Syntrus Achmea zijn derhalve niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele fouten of onvolledigheden in deze informatie.