Privacy statement

Shell Nederland Pensioenfonds (SNPS) en de uitvoeringsorganisatie respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn website(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren
Shell Nederland Pensioenfonds (SNPS) en/of de uitvoeringsorganisatie gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u te informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan de voor u geldende pensioenregeling, de hoogte van uw pensioenopbouw/uitkering en de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. En ook om u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen en eventuele wijzigingen in de pensioenregeling. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. Het pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

Privacy met betrekking tot bezoek website
De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht worden/zijn en de datum en tijdstip van het bezoek.
Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail adres, en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal worden gebruikt om u, indien nodig, een antwoord te kunnen sturen.

De beheerder van de gegevens is Shell Nederland Pensioenfonds Stichting, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het pensioenfonds. De adresgegevens vindt u bij 'Contact'.

Wijzigingen
Shell Nederland Pensioenfonds (SNPS) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend past het pensioenfonds zo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.