Collectief variabel pensioen

Wanneer u 57 jaar bent, kunt u kiezen om deel te nemen aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Deelname is vrijwillig; u kunt besluiten om niet mee te doen.

Als u deelneemt aan het CVP wordt uw opgebouwde individuele pensioenkapitaal vanaf 57 jaar tot aan uw (gekozen) pensioenleeftijd geleidelijk omgezet naar pensioenaanspraken in het CVP. Het pensioen wordt binnen het CVP in SNPS belegd volgens de vaste, collectieve CVP beleggingsmix. Een aantal risico's wordt in het CVP collectief gedeeld en over de tijd gedempt.

Bekijk de video Omzetting van kapitaal voor meer uitleg over de omzetting van uw individuele kapitaal naar het CVP.

In het CVP blijft uw pensioen belegd, ook na de ingangsdatum. U ontvangt vanaf uw pensionering een variabel pensioen van SNPS. De resultaten (winst of verlies) in het CVP worden jaarlijks verwerkt in uw pensioen. Om grote schommelingen tegen te gaan, worden de resultaten niet in één keer verrekend, maar over vijf jaar gespreid. In het CVP zal uw pensioen jaarlijks daarom enigszins variëren.

Bekijk de video Spreiding van resultaten voor meer uitleg over de spreiding van resultaten in het CVP.

Een vaste uitkering levert een vast, maar naar verwachting op termijn lager pensioen op. Het pensioen in het CVP varieert en levert naar verwachting op termijn een hoger pensioen op. Dit is echter geen garantie. In slechte tijden bestaat het risico dat het pensioen lager dan een vaste uitkering uitkomt.

Op 57 jaar - voorlopige keuze
Op leeftijd 57 maakt u een voorlopige keuze. Bij deelname in het CVP wordt uw opgebouwde individuele pensioenkapitaal geleidelijk omgezet naar pensioenaanspraken in het CVP en wordt belegd volgens de collectieve CVP- beleggingsmix. Als u kiest om niet deel te nemen in het CVP dan blijft u pensioenkapitaal opbouwen en beleggen volgens uw individuele Life cycle profiel.

U geeft uw voorlopige keuze door met het formulier 'Voorlopige Keuze Collectief Variabel Pensioen'. U vindt dit formulier bij de downloads.

Bij pensionering – definitieve keuze
Als u met pensioen gaat maakt u uw definitieve keuze. In het CVP gaat u vanaf uw pensionering een in hoogte variabel pensioen van SNPS ontvangen. Kiest u ervoor om op pensioendatum niet (langer) deel te nemen in het CVP, dan koopt u bij pensionering zelf een vaste pensioenuitkering aan bij een externe pensioenuitvoerder naar keuze.

U geeft uw definitieve keuze, samen met uw eventuele andere pensioenkeuzes, tijdig door met het formulier 'Definitieve Keuze Collectief Variabel Pensioen'. U vindt dit formulier bij de downloads. Houdt u er rekening mee dat uw pensioen op zijn vroegst kan ingaan, 2 maanden nadat wij uw definitieve keuze hebben ontvangen.

Om u te helpen bij uw keuze(s), kunt u 2 brochures gebruiken:
- in de brochure 'Collectief Variabel Pensioen' vindt u meer informatie over het CVP.
- in de brochure 'Pensioenkeuzes' leest u welke opties u hebt om uw pensioen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie.

U vindt beide brochures bij de downloads.

Veelgestelde vragen over het CVP