Beleggingen

​Aandelenkoersen, rentestanden en wisselkoersen zijn voortdurend in beweging. Beleggen betekent risico nemen. Het is daarom van belang om de beleggingen te spreiden over de verschillende beleggingscategorieën (aandelen en obligaties). Bij de samenstelling van de Life cycle-profielen is hiermee rekening gehouden. De kenmerken van de Life cycle-profielen zijn verschillend. Zo wordt in het Life cycle-profiel Offensief meer belegd in aandelen dan in het Life cycle-profiel Defensief.

Naarmate u ouder wordt, wordt er minder belegd in aandelen. De gevoeligheid van uw beleggingen voor stijging en daling van de rente neemt toe. Omdat de inkoop van de pensioenuitkering ook gevoelig is voor dezelfde renteontwikkeling leidt dit tot minder grote schommelingen in het verwachte inkomen voor later. Het beleggen van uw premie staat hiermee geheel in dienst van het te verwachten pensioeninkomen voor later.

Het beleggingsbeleid zoals het bestuur dat heeft vastgesteld, is opgenomen in de Verklaring inzake beleggingsbeginselen. Kijk hiervoor bij downloads. Deze verklaring is door het bestuur vastgesteld en wordt elke 3 jaar en na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.

Uw risicoprofiel
Wij beleggen uw pensioen. U heeft daar zelf invloed op. Voordat uw premie belegd wordt, is het belangrijk om te vast te stellen hoeveel risico u daarbij wilt lopen. We noemen dit uw risicoprofiel. Uw risicoprofiel bepaalt volgens welk Life cycle profiel uw premie wordt belegd.

Zodra u deelnemer wordt bij SNPS, belegt SNPS uw premie standaard op basis van het Life cycle profiel 'Neutraal'. In uw persoonlijk portaal beslist u zelf welk risicoprofiel (en bijbehorende Life cycle profiel) het best bij u past. Als u na verloop van tijd anders denkt over de risico's die u wilt lopen, dan kunt u uw risicoprofiel altijd aanpassen.

Inzicht in uw pensioensituatie
Als u in dienst komt bij Shell, krijgt u van ons meteen meer informatie en inloggegevens voor uw persoonlijk portaal. Op het portaal vindt u uw persoonlijke gegevens, geeft u uw keuzes door en bekijkt u uw pensioensituatie. U past hier ook uw risicoprofiel aan en bekijkt uw beleggingen.