Life cycle profielen

Tijdens het dienstverband bouwt iedere deelnemer een eigen pensioenkapitaal op door de premie in te leggen in één van de 3 Life cycle-profielen Offensief, Neutraal en Defensief. Een Life cycle-profiel is opgebouwd uit verschillende beleggingsmixen met daarin onder meer aandelen en obligaties. De verhouding tussen de elementen in de beleggingsmixen verschilt per leeftijdscategorie. Op jongere leeftijd wordt relatief meer in aandelen belegd, terwijl en op latere leeftijd relatief meer in obligaties.

Meer informatie over kapitaalopbouw in de verschillende Life cycle profielen en de onderliggende beleggingsmixen vindt u op uw persoonlijk portaal.