Nieuwspagina

Pensioennieuws Oktober 2017 online

26 oktober 2017

​De oktober-editie van Pensioennieuws is nu ook als pdf verkrijgbaar!

​In deze editie van SNPS Pensioennieuws houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het SNPS pensioenfonds. We geven u uitleg over de nieuwe pensioenleeftijd en enkele leden van het Verantwoordingsorgaan stellen zich voor.

Lees het Pensioen Nieuws Oktober 2017

SNPS doet mee met het 'BOP' onderzoek 2017

28 augustus 2017

​Shell Nederlands Pensioenfonds Stichting (SNPS) doet dit jaar voor de derde maal mee met het zogeheten 'BOP' onderzoek.Shell Nederlands Pensioenfonds Stichting (SNPS) doet dit jaar voor de derde maal mee met het zogeheten 'BOP' onderzoek.

BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Het BOP onderzoek start op dinsdag 5 september 2017 en wordt online uitgevoerd onder een steekproef van actieve deelnemers. Medewerkers ontvangen hiervoor op het door hen aangegeven e-mail adres voor pensioeninformatie een bericht van TNS NIPO met een uitnodiging om mee te doen aan dit online onderzoek.

Met de resultaten van dit onderzoek kan SNPS zijn communicatie en dienstverlening verder verbeteren en door jaarlijks deel te nemen kan het effect van de communicatie-inspanningen in de tijd zichtbaar worden gemaakt.

Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen.

Verkort jaarverslag 2016 nu beschikbaar

27 juli 2017

Het verkorte jaarverslag 2016 van uw pensioenfonds is nu ook beschikbaar als printbare versie.

Hierin vindt u een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen bij SNPS in het afgelopen jaar. Ook leest u meer over het beleid, de financiële positie en de kerncijfers.

U kunt ook het volledige SNPS Jaarverslag 2016 downloaden.

SNPS publiceert jaarverslag 2016

3 juli 2017

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) heeft zijn jaarverslag over 2016 gepubliceerd.

Het aantal deelnemers van SNPS blijft sinds de oprichting in 2013 een bestendige groei vertonen. Per 31 december 2016 ligt het aantal deelnemers van de bruto regeling van SNPS op 2.050 en bedraagt het aantal deelnemers in de netto pensioenregeling van SNPS 4.301.

Het belegd vermogen is in 2016 toegenomen van € 56,2 miljoen aan het begin van 2016 tot € 99,7 miljoen per 31 december 2016.

Per 1 januari 2016 zijn de dekkingen van SNPS voor deelnemers, die arbeidsongeschikt worden, uitgebreid. Het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35% of hoger valt vanaf deze datum ook onder deze dekking. Ook wordt per deze datum voor deelnemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken - en waarvoor de dienstbetrekking al dan niet gedeeltelijk is beëindigd - de premie voor de opbouw van het pensioenkapitaal bij SNPS doorbetaald, op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

SNPS heeft vanaf medio 2016, in nauw overleg met Shell Nederland, hard gewerkt aan de uitbreiding van de huidige pensioenregelingen met een extra keuzemogelijkheid voor een zogenoemde collectieve variabele pensioenuitkering (CVP). Dit maakt het pensioen minder afhankelijk van de actuele marktrente op de pensioendatum. SNPS zal vanaf 1 april 2017 de mogelijkheid bieden aan deelnemers van 57 jaar of ouder om een (voorlopige) keuze te maken voor CVP.

Tot slot heeft in 2016 het Bestuur de in 2015 gestarte Asset Liability Study (ALM)-studie afgerond. Op basis van de uitkomsten van de ALM-studie heeft het Bestuur besloten om de Life cycle structuur van SNPS per 1 april 2016 aan te passen, resulterend in een beter passende verhouding tussen risico en rendement. De deelnemers van SNPS zijn hierover geïnformeerd.

Jaarverslag SNPS 2016

Pensioennieuws mei 2017 online

8 juni 2017

De mei-editie van Pensioennieuws is nu ook als pdf verkrijgbaar!

In deze editie van SNPS Pensioennieuws houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het SNPS pensioenfonds. We geven u uitleg over het nieuwe persoonlijke portaal en over de veranderingen in de pensioenuitvoering en communicatie van SSPF.

Lees het SNPS Pensioennieuws mei 2017

Pensioennieuws februari 2017 online

7 maart 2017

De speciale editie van Pensioennieuws over het Collectief Variabel Pensioen (CVP) is nu ook als pdf beschikbaar!

In deze editie van SNPS Pensioennieuws geven we u uitleg over de uitbreiding van uw pensioenregeling. We geven u inzicht in wat CVP is en hoe het werkt. Maar we staan ook stil bij de verdeling van de risico's en welke keuzes ú moet maken.

Pensioennieuws december 2016 online

8 december 2016

De december editie van Pensioennieuws is nu ook als pdf verkrijgbaar!

In deze editie van SNPS Pensioennieuws houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het SNPS pensioenfonds. We geven u inzicht in de verhoging van de AOW leeftijd en de introductie van de Pensioenvergelijker.

Werkzaamheden uitbesteed aan Achmea

15 november 2016

Per 1 januari 2018 gaat Syntrus Achmea Pensioenbeheer (SAPB) de pensioenadministratie en communicatie van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) verzorgen.

Op dit moment worden deze werkzaamheden namens SSPF uitgevoerd door Shell Pensioenbureau Nederland (SPN). SAPB werkt al sinds 2013 naar tevredenheid samen met Shell voor Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Het voegt daarom waarde toe dat Shell met SAPB de relatie versterkt en de bestaande samenwerking verder intensiveert.

Twee pensioenfondsen, één uitvoerder
Voor deelnemers die een bruto pensioen bij SSPF en een netto pensioen (bij SNPS) hebben of nog opbouwen, heeft uitbesteding aan een en dezelfde partij als voordeel dat alle opgebouwde pensioenaanspraken op termijn in één digitale omgeving zichtbaar zullen zijn.

Bestuur blijft eindverantwoordelijk
Net als bij SNPS blijft het Bestuur van SSPF ook na de uitbesteding eindverantwoordelijk voor de administratie en communicatie van het pensioenfonds. Shell Pensioenbureau Nederland houdt, namens het Bestuur van SSPF, toezicht op de uitbestede pensioenadministratie en communicatie. Verder blijven strategische zaken als bestuursondersteuning en risicomanagement in eigen huis.

Meer informatie
Eind 2017 volgt nadere informatie over de details van de samenwerking.

SNPS doet mee met het 'BOP' onderzoek 2016

29 augustus 2016

Shell Nederlands Pensioenfonds Stichting (SNPS) doet dit jaar voor de tweede maal mee met het zogeheten 'BOP' onderzoek.

BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Het BOP onderzoek start op 30 augustus 2016 en wordt online uitgevoerd onder een steekproef van actieve deelnemers. Medewerkers ontvangen hiervoor op hun Shell email adres een bericht van TNS NIPO met een uitnodiging om mee te doen aan dit online onderzoek.

Met de resultaten van dit onderzoek kan SNPS zijn communicatie en dienstverlening verder verbeteren en door jaarlijks deel te nemen kan het effect van de communicatie-inspanningen in de tijd zichtbaar worden gemaakt.

Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen.

Beleggingsmix aangepast

17 augustus 2016

De lage rente op de financiële markten zal u niet ontgaan zijn.

Zowel de geboden rente voor het spaartegoed dat op een bankrekening staat als de gevraagde rente bij een nieuwe hypotheek zijn historisch laag. Het Bestuur van SNPS houdt doorlopend de ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten om te zorgen dat SNPS een goed pensioen kan blijven nastreven voor haar deelnemers. Daarnaast wordt periodiek een ALM studie (Asset and Liability Management) verricht die antwoord geeft op de vraag: wordt het pensioenkapitaal nog op een manier belegd die het beste aansluit bij de visie van het Bestuur?

Adequaat pensioenresultaat
De visie van het Bestuur stelt de deelnemer centraal en daaruit volgt het doel van “het bieden van een adequaat pensioenresultaat door het realiseren van een goed rendement per deelnemer tegen een acceptabel geacht risico”. Het middel dat wordt ingezet om dit doel te bereiken is het maandelijks aankopen van per beleggingsmix geselecteerde beleggingen.

Lage marktrente
Het ALM-studiemodel maakt gebruik van een groot aantal beleggingsscenario's en geeft inzicht in de spreiding van de verwachte pensioenuitkomsten in 'goed weer' en 'slecht weer'. Eén van deze scenario's is een langere periode met een lage marktrente en lage verwachte rendementen: inmiddels een nieuwe economische realiteit. Het doorrekenen van de scenario's heeft bij het Bestuur geleid tot het aanpassen van de strategische beleggingsmix van SNPS per mei 2016: resulterend in een beter passende verhouding tussen risico en rendement. Duidelijkste verschil is dat er een extra beleggingsportefeuille is toegevoegd: voortaan zijn er niet drie maar vier beleggingsmixen. Deze aangepaste verdeling leidt door de jaren heen tot een zo optimaal mogelijke- en strategische beleggingsmix van het kapitaal.

Wat betekent deze aanpassing voor mij en wordt er nu iets van me verwacht?
Uw pensioen bij SNPS is bedoeld als inkomen voor later. Dat inkomen moet adequaat zijn voor u, maar wat dat betekent is voor elke persoon verschillend. Het is daarom in uw eigen belang dat u begrijpt hoe uw pensioenregeling in grote lijnen werkt. We hebben zowel voor het bruto pensioen als het netto pensioen alles voor u op een rijtje gezet in een document: 'Zo werkt uw pensioen bij SNPS'.

Video deelnemersportaal nu beschikbaar

9 augustus 2016

Wilt u beter inzicht in uw pensioen bij SNPS? Het deelnemers portaal van SNPS helpt u daarbij.

Een Shell collega vertelt in deze korte video over haar ervaringen met het portaal. Uw persoonlijk portaal www.mijnsnps.nl en/of www.mijnnettosnps.nl ondersteunt u bij uw financiële planning.

Daarnaast staat bij downloads op de website veel informatie over uw SNPS pensioen. Niet inloggen op het portaal is voor u een gemiste kans!

Brochure Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

6 juli 2016

De voorzieningen van SNPS voor deelnemers die arbeidsongeschikt worden, zijn per 1 januari 2016 uitgebreid.

Op deze website van SNPS vindt u de digitale brochure 'Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid'. In deze brochure vindt u algemene informatie over uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dit inkomen bestaat uit uw WIA-uitkering vanuit het UWV met daarbovenop mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen van het Pensioenfonds. Hiernaast wordt in deze brochure ingegaan op de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid uw pensioenopbouw voortgezet zonder dat u daar zelf premie voor betaalt.

Verkort jaarverslag 2015 nu beschikbaar

17 juni 2016

​Het verkorte jaarverslag van uw pensioenfonds is nu ook beschikbaar als printbare versie.

Hierin vindt u een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen bij SNPS in het afgelopen jaar. Ook leest u meer over het beleid, de financiële positie en de kerncijfers.

U kunt ook het volledige SNPS Jaarverslag 2015 downloaden.

SNPS publiceert jaarverslag 2015

14 juni 2016

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) heeft zijn jaarverslag over 2015 gepubliceerd.

Het jaar 2015 is het tweede volledige boekjaar van SNPS nadat het pensioenfonds per 1 juli 2013 van start is gegaan voor werknemers van Shell met Nederland als 'base country', die op of na die datum in dienst zijn getreden.

Per 1 januari 2015 steeg het aantal deelnemers van SNPS significant. SNPS voert namelijk per deze datum de netto pensioenregeling uit voor werknemers van Shell met Nederland als 'base country' die een pensioengevend salaris boven de aftoppingsgrens hebben. Dat betreft dus zowel werknemers die beneden de aftoppingsgrens bruto pensioen opbouwen bij SNPS als bij het andere Shell pensioenfonds in Nederland: Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF).

Per 31 december 2015 ligt het aantal deelnemers van de bruto pensioenregeling op 1.736 en bedraagt het aantal deelnemers in de netto pensioenregeling 4.901. Het belegd vermogen nam toe van 20,2 miljoen euro tot 56,2 miljoen euro op 31 december 2015.

In 2015 zette de daling van de rente zich voort, en er lijken weinig redenen te zijn om aan te nemen dat de rente op korte termijn significant zal stijgen. Een langdurig lage rente heeft impact op de hoogte van het door de deelnemer in te kopen pensioen op pensioendatum. De impact van een langdurige lage rente heeft in 2015 dan ook hoog op de agenda van het Bestuur gestaan. Er is eerder dan oorspronkelijk voorzien door het Bestuur een nieuwe ALM-studie gestart, waarin de langdurige periode van lage rente is meegenomen. Op basis van de ALM-studie zal medio 2016 de Life cycle structuur van SNPS worden aangepast. De deelnemers van SNPS worden hierover nader geïnformeerd.

Jaarverslag SNPS 2015

Pensioen 1-2-3 online!

7 april 2016

Op deze website staat nu Pensioen 1-2-3 van SNPS. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Of als er iets in uw privé situatie wijzigt. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse pensioenoverzicht, op de portalen mijnsnps.nl en/of mijnnettosnps.nl én op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van SNPS. Deze documenten vindt u ook bij Downloads.

Waar vindt u Pensioen 1-2-3?
U vindt het Pensioen 1-2-3 icoon op de pagina’s van de SNPS pensioenregeling en de Shell netto pensioenregeling. Het Pensioen 1-2-3 staat ook gepubliceerd bij de Downloads als interactieve pdf. U kunt er gemakkelijk doorheen klikken. Leest u het Pensioen 1-2-3 liever op papier? Dan print u de pdf gemakkelijk uit. Er is een Pensioen 1-2-3 voor de SNPS pensioenregeling én ook een voor de Shell netto pensioenregeling. Voor beide regelingen hebben we ook een exemplaar in het Engels beschikbaar. Ga hiervoor naar het Engelstalige deel van deze website.

Pensioennieuws maart 2016 online

5 april 2016

De maart editie van Pensioennieuws is nu ook als pdf verkrijgbaar! In deze editie van SNPS Pensioennieuws houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het SNPS pensioenfonds. We geven u inzicht in het Pensioen 1-2-3 en u kunt meer lezen over het deelnemersportaal.

Uitbreiding voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid

18 maart 2016

​​Per 1 januari 2016 zijn de voorzieningen van SNPS voor deelnemers die arbeidsongeschikt worden, uitgebreid. Tot 1 januari 2016 was enkel sprake van dekking voor deelnemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakten. Sinds 1 januari 2016 valt ook het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35% of hoger onder deze dekking.

Deelnemers in de bruto pensioenregeling die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, en van wie om die reden het dienstverband geheel of gedeeltelijk is beëindigd, ontvangen een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit SNPS. De hoogte van dit pensioen is onder meer afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.
 
Verder wordt voor deelnemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken de premie voor het pensioen bij SNPS doorbetaald, op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage (premievrijstelling).

Meer details zijn beschikbaar op deze website en in het reglement van SNPS.

Pensioennieuws november 2015 online

4 december 2015

De november editie van Pensioennieuws is nu ook als pdf verkrijgbaar! In deze editie van SNPS Pensioennieuws houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het SNPS pensioenfonds. We geven u inzicht in het Pensioen 1-2-3 en laten twee collega’s aan het woord over hun Life cycle profiel keuzes.

Even snel uw pensioen checken? Wel zo makkelijk!

3 november 2015

Op Mijnpensioenoverzicht.nl staat een overzicht van al uw pensioenen. U vindt daar, naast uw SNPS pensioen, ook het pensioen dat u hebt opgebouwd bij eventuele eerdere werkgever(s) plus de AOW van de overheid. Bedragen van de Shell netto pensioenregeling zijn hier nog niet opgenomen.

Na het inloggen (gebruik hiervoor DigiD) ziet u uw persoonlijke tijdslijn met uw totale pensioen per maand. Wilt u weten of dit voldoende is voor later? Vergelijk dit dan met wat u nu verdient. Een handige tool daarbij is de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud.

Ook kunt u sinds kort samen met uw partner inloggen. Dan ziet u het pensioen van uw beiden.

Hebt u zelf nog iets extra's geregeld voor uw pensioen? Bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering? Tel dit dan op bij uw pensioen en AOW.Pensioennieuws september 2015 online

21 september 2015

De september editie van Pensioennieuws is nu ook in pdf verkrijgbaar!

In deze editie van SNPS Pensioennieuws houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het SNPS pensioenfonds. Zo brengen we onder de aandacht wat u moet doen als u gaat samenwonen of wanneer u erover denkt om uw Life cycle profiel te wijzigen.

SNPS doet mee met het 'BOP' onderzoek 2015

1 september 2015

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) doet dit jaar voor de eerste maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen.

BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Uitnodiging via e-mail
Het BOP onderzoek start op 2 september 2015 en wordt online uitgevoerd onder een steekproef van actieve deelnemers van SNPS. Medewerkers ontvangen hiervoor op hun e-mail adres een bericht van TNS NIPO met een uitnodiging om mee te doen aan dit online onderzoek.

Met de resultaten van dit onderzoek kan SNPS zijn communicatie en dienstverlening verder verbeteren en door jaarlijks deel te nemen kan het effect van de communicatie-inspanningen in de tijd zichtbaar worden gemaakt.

Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen.

De tijd van je leven

23 juli 2015

Vorig jaar oktober is de campagne 'de tijd van je leven' (www.detijdvanjeleven.nl) van start gegaan om het vertrouwen van jongere deelnemers in de pensioensector te vergroten.

Nu wordt de campagne geïntensiveerd om nog meer jongeren te bereiken en aan zich te binden. De campagne sluit aan op de belevingswereld en interesses van jongeren in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze groep het minst betrokken is bij hun pensioen en het minste vertrouwen heeft in de pensioensector.

De gehele campagne is digitaal en de website is qua design, interactie en inhoud verbeterd. Hiernaast is een eigen facebookpagina gemaakt waarin bezoekers met elkaar en met de pensioensector in gesprek kunnen gaan.

Op de website vindt u informatieve onderdelen zoals de pensioenactualiteit, het pensioenverhaal en animaties. Maar ook luchtigere onderdelen zoals de bucketlist en de geluksmeter. Zo leert u meer over het pensioenstelsel, maar ook hoe u invloed kunt uitoefenen op uw eigen pensioen. Ook interessant voor deelnemers ouder dan 35 jaar!

De campagne 'de tijd van je leven' is een initiatief van de Pensioenfederatie. SNPS is aangesloten bij de Pensioenfederatie.

Het verkort jaarverslag 2014 is er!

17 juli 2015

Het verkorte jaarverslag van uw pensioenfonds is nu ook beschikbaar als printbare versie. Hierin vindt u een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen bij SNPS in het afgelopen jaar. Ook leest u meer over het beleid, de financiële positie en de kerncijfers.

U kunt ook het volledige SNPS Jaarverslag 2014 downloaden.

Persoonlijk overzicht SNPS Netto Pensioen

7 juli 2015

Onlangs heeft u uw Persoonlijk overzicht SNPS Netto Pensioen per e-mail ontvangen. We hebben een aantal veelgestelde vragen & antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via SNPS@achmea.nl. Wij zijn op werkdagen ook van 8:30 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar op (013) 462 35 92.

SNPS publiceert jaarverslag 2014

22 mei 2015

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) heeft zijn jaarverslag over 2014 gepubliceerd.

Het jaar 2014 is het eerste volledige boekjaar van SNPS nadat het pensioenfonds per 1 juli 2013 van start is gegaan voor werknemers van Shell met Nederland als 'base country', die op of na die datum in dienst zijn getreden.

In het verslagjaar was sprake van een constante groei van het aantal deelnemers van 428 tot 1.255 op 31 december 2014. Het belegd vermogen nam toe van 1,2 miljoen euro tot 20,2 miljoen euro op 31 december 2014.

In 2014 is de rente voortdurend gedaald. Dit is een trend die zich in de eerste maanden van 2015 alleen nog maar verder heeft voortgezet. Een langdurig lage rente heeft impact op de hoogte van het door de deelnemer in te kopen pensioen op pensioendatum.

In de tweede helft van 2014 is een netto pensioenregeling ontwikkeld. De reden hiervan is dat de overheid heeft besloten dat per 1 januari 2015 deelnemers met een pensioengevend salaris boven de aftoppingsgrens alleen pensioen mogen sparen uit het netto inkomen.

Per 1 januari 2015 is deze vrijwillige netto pensioenregeling van start gegaan. Deelnemers van zowel SNPS als Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) met een pensioengevend salaris boven de aftoppingsgrens hebben de mogelijkheid om binnen SNPS een netto pensioen op te bouwen.

Jaarverslag SNPS 2014

AOW-leeftijd versneld omhoog

7 april 2015

De Tweede Kamer is akkoord met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

De versnelling betreft een afspraak uit het regeerakkoord uit 2012. Die versnelling heeft tot gevolg dat de AOW-leeftijd in 2018 uitkomt op 66 jaar. In 2021 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar. Daarna bepaalt de ontwikkeling van de levensverwachting of er een verdere verhoging van de AOW-leeftijd komt.

Door deze verhoging kan een zogeheten 'AOW-gat' ontstaan als u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat of bent gegaan. De overheid heeft een 'overbruggingsregeling AOW' in het leven geroepen voor mensen die door het AOW-gat in financiële problemen komen.

Die regeling moet voorkomen dat mensen in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd te sterk achteruitgaan in inkomen. Alleenstaanden met een inkomen tot 200% van het wettelijk minimumloon en samenwonenden met maximaal 300% van het minimumloon kunnen een uitkering op minimumniveau aanvragen.

Deze regeling loopt nu nog tot 2019. De overheid heeft aangegeven naar een verlenging tot 2023 te kijken.

Voor meer informatie en de voorwaarden van de overbruggingsregeling AOW, kunt u de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) raadplegen.

Wettelijke veranderingen per 1 januari 2015

1 januari 2015

​Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling van SNPS veranderd, als gevolg van nieuwe wettelijke pensioenregels.

De wetgever heeft deze maatregelen genomen om de pensioenopbouw in Nederland verder te versoberen. Voor Shell blijft het van belang om een goed pensioen te kunnen bieden. Shell heeft maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2015 biedt.  
U hebt over deze veranderingen reeds informatie ontvangen van Shell Nederland. Voor u, als deelnemer van SNPS, heeft dit twee gevolgen:

  1. De maximaal toegestane bruto premie is verlaagd. Shell heeft daarom besloten dat uw eigen bijdrage omlaag gaat van 4,5% naar 2% van uw pensioengrondslag. Shell betaalt de rest van de maximaal toegestane premie.
  2. U kunt tot maximaal € 88.500* bruto pensioenkapitaal opbouwen.

Als u een pensioengevend salaris hebt van meer dan € 88.500*, dan kunt u deelnemen aan de Shell netto pensioenregeling voor het deel van uw pensioengevend salaris dat boven deze fiscaal toegestane grens uitkomt. 

Deelname aan de netto pensioenregeling biedt de volgende voordelen:

  • Opbouw kapitaal voor netto ouderdomspensioen en (eventueel) nabestaandenpensioen voor het salarisdeel boven de fiscale grens
  • Verzekering van overlijdensrisico voor het salarisdeel boven de fiscale grens.
  • Verzekering voor voortzetting van de opbouw van pensioenkapitaal voor het salarisdeel boven
    de fiscale grens, in geval van blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid.
  • Geen vermogensrendementheffing over gespaarde netto pensioen, maximaal gebruik box 3 vrijstelling.
  • Inleg volledig bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van uitvoeringskosten of winstmarges.

Het pensioenkapitaal dat al door u is opgebouwd tot 1 januari 2015 blijft gehandhaafd. Uw opgebouwde pensioenkapitaal wordt dus niet aangetast door de overheidsmaatregelen.

*Niveau 2015

De tijd van je leven

2 december 2014

​De campagne 'de tijd van je leven' is een initiatief van de Pensioenfederatie, speciaal gericht op jonge deelnemers.

Het doel van de campagne is om deelnemers tussen 25 en 35 jaar het vertrouwen te geven dat er ook voor hen straks een pensioen zal zijn.

De campagne is volledig digitaal. Op de website kan een bucketlist worden ingevuld en zijn verschillende leuke filmpjes te zien. Tegelijkertijd wordt op een luchtige manier iets verteld over pensioen en zaken die daarmee te maken hebben. Er is een geluksmeter, maar de site bevat ook informatieve onderdelen zoals animaties over de kosten van een goed pensioen. Door de luchtige aanpak is de site heel laagdrempelig en worden bezoekers verleid om ook de meer informatieve delen van de website te bezoeken.

De campagne is erg succesvol. Het aantal verwachte bezoekers op de website is al ruim overtroffen. In korte tijd heeft de site ruim 140.000 bezoekers mogen ontvangen. Als je de website nog niet hebt bekeken, neem dan eens een kijkje om te zien hoe je de tijd van je leven kan hebben.

SNPS publiceert jaarverslag 2013

13 juni 2014

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) heeft zijn jaarverslag over 2013 gepubliceerd.

SNPS is opgericht als pensioenfonds voor werknemers van Shell met Nederland als 'base country' die op of na 1 juli 2013 in dienst zijn getreden. De oprichting was een bijzondere gebeurtenis, nu in Nederland het aantal pensioenfondsen daalt.

Dit is het eerste jaarverslag voor SNPS, het heeft betrekking op de laatste 6 maanden van 2013. Hoewel het eerste boekjaar kort was, was het geen rustige periode voor SNPS. De pensioenregeling werdal snel aangepast aan de wijzigingen in de wetgeving per 1 januari 2014, waaronder de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De pensioenregeling zal opnieuw worden aangepast aan de verdere versobering van de pensioenopbouw die de overheid per 1 januari 2015 zal doorvoeren. Ook de overige wijzigingen die de overheid voor de komende jaren nog op stapel heeft staan, zullen invloed hebben op de pensioenregeling van SNPS.

De voortdurende veranderingen in het Nederlandse pensioenlandschap eisen  van pensioenfondsen een grote inspanning om het vertrouwen van deelnemers en andere belanghebbenden te behouden en waar mogelijk te vergroten. Het Bestuur ziet het realiseren van blijvend vertrouwen bij de deelnemers van SNPS in de uitvoering van de pensioenregeling dan ook als een van de belangrijkste taken in 2014.

Jaarverslag SNPS 2013

Partnership met SPO

17 april 2014

Shell Pensioenbureau Nederland (SPN)* gaat een partnership aan met SPO*, professionele pensioenopleider voor pensioenfondsen.

De Shell pensioenfondsen willen voorloper zijn op het gebied van pensioenen en bestuurlijke geschiktheid. Om de geschiktheid van alle betrokkenen bij Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF), Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) te verbeteren en te onderhouden, wordt gewerkt met de SPN Academy. De SPN Academy biedt een mix van leerinstrumenten waarmee  geschiktheidsbevordering binnen SSPF en SNPS plaatsvindt en wordt web-based ondersteund. Naast formele trainingen biedt de Academy een scala aan kennis en informatie over alles wat met SSPF, SNPS en SPN te maken heeft.

De Academy ondersteunt het geschiktheidsbeleid via instroom en doorstroom, tot uitstroom en biedt ontwikkelmogelijkheden aan (kandidaat) bestuursleden, (kandidaat) leden van het nieuw op te richten Verantwoordingsorgaan, en medewerkers van het bestuursbureau (SPN).

SPO gaat de gehele jaarcyclus van deskundigheids- en geschikheidsbevordering voor de genoemde doelgroepen verzorgen. Vanuit een pro-actieve aanpak wordt een efficiënte uitvoering met een optimaal resultaat bereikt. Tegelijkertijd wordt de continuïteit van de Academy met dit partnership goed gewaarborgd. SPN blijft beleidsverantwoordelijk als het gaat om de geschiktheidsbevordering bij SSPF en SNPS.

*Shell Pensioenbureau Nederland (SPN), is het bestuursbureau van de Shell  pensioenfondsen in Nederland. Het heeft de dagelijkse leiding van de pensioenfondsen en ondersteunt en adviseert de besturen over governance, actuariële zaken, vermogens- en risicobeheer en pensioenstrategie.

SPO is opgericht in 1989 op initiatief van de pensioensector en staat bestuurders en organisaties in de pensioenwereld als partner terzijde bij het op peil brengen en houden van hun deskundigheid en competenties.

Aanpassingen pensioenregeling per 1 januari 2014

28 oktober 2013

Per 1 januari 2014 wijzigt uw pensioenregeling bij SNPS, als gevolg van wettelijke maatregelen die reeds in 2012 zijn vastgesteld.

De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog van 65 naar 67 jaar en tegelijkertijd wordt de fiscale ruimte voor pensioenen kleiner. Voor deelnemers van SNPS betekent dit dat vanaf 1 januari 2014 de standaard pensioengerechtigde leeftijd 67 jaar wordt. Daarnaast wordt per deze datum de ingelegde beschikbare premie lager. Daaruit volgend gaat ook de eigen bijdrage voor deelnemers omlaag.

Als deelnemer van SNPS ontvangt u op korte termijn per brief persoonlijk bericht over de wijzigingen per 1 januari 2014 in uw pensioenregeling en de gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Alle wijzigingen staan in het Reglement dat vanaf per 1 januari 2014 geldt. U kunt het aangepaste Reglement van deze website downloaden.
Download hier het aangepaste Reglement

Brochure online

29 juli 2013

​Om u wegwijs te maken in de pensioenregeling van SNPS, hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet in de brochure 'Welkom bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting'.
lees de brochure

Pensioenreglement beschikbaar

5 juni 2013

​Het pensioenreglement van SNPS is beschikbaar.

download reglement