Over SNPS

U bouwt pensioen op bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Het pensioenfonds verzorgt de pensioenregeling van medewerkers die op of na 1 juli 2013 in dienst treden bij Shell met Nederland als ‘base country’.

SNPS biedt een beschikbare premieregeling, waarbij deelnemers door middel van maandelijkse premiestortingen die voor eigen rekening en risico worden belegd pensioenkapitaal opbouwen voor hun pensioenvoorziening.

Het bestuur van SNPS heeft ervoor gekozen om de administratie en het vermogensbeheer van de pensioenregeling uit te laten voeren door Syntrus Achmea. Vandaar dat u in bijgaande informatie soms de naam van Syntrus Achmea tegenkomt. Het bestuur van SNPS blijft echter eindverantwoordelijk voor de correcte en tijdige uitvoering van de pensioenregeling. ​​​