Doel van het beleid

​Het pensioenfonds heeft als doel het uitvoeren van de SNPS pensioenregeling, en in verband daarmee het (laten) verstrekken van pensioenen of vergelijkbare uitkeringen. De pensioenregeling die door SNPS wordt uitgevoerd is een beschikbare premieregeling. De werkgever stelt een netto premie beschikbaar. De premie-inleg wordt individueel voor rekening en risico van de (gewezen) deelnemer belegd, om op de pensioendatum een pensioenuitkering aan te kopen. De inhoud van de pensioenregeling wordt bepaald in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers en is vastgelegd in het reglement.​​​