Uitvoering

Uitvoering van de pensioenregling

Beleid
De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) vormt de basis voor het beleid dat SNPS voert. Het bestuur stelt de ABTN vast. Uitgangspunt is om op basis van een solide beleid, de pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren.

Ondersteuning en uitvoering
Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN) is de statutair directeur van SNPS. SPN ondersteunt het bestuur en adviseert het bestuur over het pensioenbeleid. Tevens ondersteunt SPN het bestuur bij het toezicht op de externe dienstverleners aan wie het voeren van het pensioenbeheer en het vermogensbeheer zijn uitbesteed. Hiernaast ondersteunt SPN het bestuur ook op het terrein van risicobeheersing.
Het bestuur blijft (eind)verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook voor het gedeelte dat is uitbesteed.
 
Externe dienstverleners:

  1. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (SAPB)
    SAPB voert de pensioenadministratie uit. Dit is op basis van een pensioenbeheerovereenkomst.
  2. Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. (SAVB)
    SAVB beheert het vermogen van SNPS. Dit is op basis van richtlijnen voorgeschreven door het bestuur en een zogenaamde Fiduciary Life Cycle Management Overeenkomst.