Shell netto pensioenregeling

Als uw pensioengevend salaris hoger is dan het fiscaal toegestane maximum, mag u over het deel van uw salaris dat boven de fiscale grens uitkomt alleen pensioenkapitaal opbouwen uit uw netto inkomen (na aftrek loonbelasting).

Dat kunt u doen in de Shell* netto pensioenregeling die door Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) wordt uitgevoerd. Deze netto pensioenregeling biedt u de mogelijkheid om ook voor het deel van uw pensioengevend salaris boven de fiscale grens een adequaat pensioen op te bouwen. Bovendien zijn uw eventuele partner en kinderen verzekerd van een goed inkomen als u zou overlijden, en gaat de opbouw van uw pensioenkapitaal ook bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid gewoon door.

De Shell netto pensioenregeling maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2015 biedt om pensioen te sparen uit uw netto inkomen.

Reglement

Op deze website is uw netto pensioenregeling in begrijpelijke taal beschreven. In het pensioenreglement staat de officiële juridische tekst van de netto pensioenregeling en deze is uiteindelijk leidend. Het reglement voor de netto pensioenregeling vindt u bij de downloads.

* De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect deelnemingen heeft, zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In de teksten op deze website wordt het collectieve begrip ‘Shell’ gebruikt om de verschillende bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting aangesloten Shell werkgevers en joint ventures aan te duiden. ​​​

​​​​​​​​​