Uw netto pensioen

De Shell netto pensioenregeling bij SNPS is een Individueel Beschikbare premieregeling. In deze regeling bouwt u een eigen netto pensioenkapitaal op voor het deel van uw pensioengevend salaris boven het fiscale maximum.

U bouwt uw individuele pensioenkapitaal op door maandelijkse netto (na aftrek van loonbelasting) premiestortingen die voor uw rekening en risico worden belegd. De premie is leeftijdsafhankelijk en gebaseerd op het pensioengevend deel van uw salaris boven het fiscale maximum op het moment dat de premie wordt ingehouden. Daarnaast bevat de regeling een aantal risicodekkingen.

Partnerpensioen
Als u tijdens uw dienstverband bij Shell overlijdt, bent u in de netto pensioenregeling voor uw pensioengevend salaris boven het fiscale maximum verzekerd voor partner- en wezenpensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Mocht u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken waardoor uw dienstverband bij Shell (gedeeltelijk) wordt beëindigd, dan ontvangt u op basis van uw bruto Shell pensioenregeling een arbeidsongeschiktheidspensioen. In de netto pensioenregeling wordt ook voor uw pensioengevend salaris boven het fiscaal toegestane maximum de opbouw van pensioenkapitaal voortgezet.

Wanneer u 57 jaar bent, kunt u deelnemen aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Deelname is vrijwillig; u kunt ook besluiten om niet mee te doen. Op deze leeftijd maakt u een voorlopige keuze voor een vast of een variabel netto pensioen. Als u met pensioen gaat, moet u definitief kiezen om wel of niet deel te nemen aan het CVP. Als u deelneemt aan het CVP ontvangt u vanaf uw pensionering een variabel netto pensioen van SNPS. Als u niet deelneemt in het CVP, koopt u bij pensionering zelf van uw opgebouwde individuele pensioenkapitaal een vaste netto pensioenuitkering aan bij een pensioenuitvoerder naar keuze.

Over uw netto pensioen (vast of variabel) betaalt u te zijner tijd geen inkomstenbelasting meer.

Bij pensionering wordt, als u een partner hebt, naast een netto ouderdomspensioen ook een netto partnerpensioen ingekocht. Dat hoeft u niet aan te geven, het gebeurt automatisch. Als u overlijdt na uw pensionering ontvangt uw partner dit partnerpensioen dan maandelijks, zonder aftrek van inkomstenbelasting. Hebt u een partner, maar wilt u geen partnerpensioen inkopen, dan kunt u dit aangeven. In dat geval zal uw ouderdomspensioen hoger zijn. Uw partner moet het wel met deze keuze eens zijn.

 
​​​​​​​​​