SNPS pensioenregeling

​Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken doordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Naast het pensioen waarop u recht hebt via Shell*, ontvangt u van de overheid AOW. Misschien hebt u via een of meer vorige werkgevers ook nog recht op pensioen. Tot slot kunt u zelf nog hebben gespaard voor extra pensioen.

Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) bouwt u een eigen pensioenkapitaal op voor uw pensioenvoorziening. Daarnaast voorziet de pensioenregeling in de opvang van de financiële risico's van arbeidsongeschiktheid en overlijden tijdens uw dienstverband. Het is belangrijk dat u op tijd inzicht hebt in uw toekomstige financiële situatie, zodat u of uw gezin niet voor verrassingen komt te staan.

Reglement
Op deze website is uw pensioenregeling in begrijpelijke taal beschreven. In het pensioenreglement staat de officiële juridische tekst van de pensioenregeling en deze is uiteindelijk leidend. Het pensioenreglement vindt u bij de downloads.

* De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect deelnemingen heeft, zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In de teksten op deze website wordt het collectieve begrip ‘Shell’ gebruikt om de verschillende bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting aangesloten Shell werkgevers en joint ventures aan te duiden.
​​​​​​​​​​​​​​​​​