Aan de slag

​Als u in dienst komt bij Shell, dan zijn de volgende zaken belangrijk om op tijd te regelen.
  1. Inloggen op uw persoonlijk portaal
  2. Wilt u pensioen meenemen?
  3. Woont u ongehuwd samen?

1. Inloggen op uw persoonlijk portaal
Op het persoonlijk portaal vindt u al uw persoonlijke gegevens. U bekijkt hier uw pensioen bij Shell, krijgt inzicht in uw pensioensituatie en bepaalt hoe u uw pensioenkapitaal wilt beleggen. Als u in dienst komt, krijgt van ons alle informatie die u nodig heeft om een account bij ons aan te maken. Hierna kunt u direct inloggen op uw persoonlijk portaal.

Wij beleggen uw pensioen. U heeft daar zelf invloed op. Op het portaal bepaalt u uw risicoprofiel: neemt u meer of juist minder risico met uw beleggingen? Standaard staat uw risicoprofiel op ‘neutraal’. U kunt uw risicoprofiel zelf aanpassen. U belegt volgens de Life cycle: wij stemmen de samenstelling van uw beleggingsportefeuille af op uw levensloop.

2. Wilt u uw pensioen meenemen?
Heeft u bij een vorige werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u de waarde van dat pensioen meenemen naar SNPS. Dit noemen we waardeoverdracht. Als u dit wilt, dan kunt u dit aanvragen met het formulier 'Inkomende waardeoverdracht'. U ontvangt dan enige tijd later een offerte. In deze offerte staat hoeveel pensioenkapitaal kan worden overgedragen naar SNPS. De offerte is vrijblijvend. Als u akkoord gaat met de offerte dan wordt het pensioenkapitaal overgedragen en belegd. SNPS is afhankelijk van de informatie van vorige pensioenuitvoerders. De gehele procedure kan daardoor enkele maanden duren.

3. Woont u ongehuwd samen?
Als u overlijdt dan heeft uw partner onder bepaalde voorwaarden recht op partnerpensioen. Partnerpensioen is een inkomen dat uw achterblijvende partner krijgt na uw overlijden. Als u ongehuwd samenwoont dan moet u uw partner aanmelden bij SNPS. Meld uw partner aan met het formulier 'Aanmelden partnerpensioen'. Stuur ons ook uw notariële samenlevingsovereenkomst of een door de notaris gewaarmerkt uittreksel. Zonder aanmelding heeft uw ongehuwde/niet-geregistreerde partner geen recht op partnerpensioen.