Premie SNPS pensioenregeling

​Gedurende de tijd dat u werkt bij Shell, wordt maandelijks een premie aan u beschikbaar gesteld. Met de premie belegt u om op pensioendatum een pensioenuitkering te kopen. De premie is gebaseerd op uw pensioengrondslag op het moment dat de premie wordt ingehouden. De premie en het beleggingsresultaat vormen samen het bedrag waarmee u uiteindelijk een pensioenuitkering aankoopt bij een externe pensioenverzekeraar. Van te voren is niet bekend hoeveel pensioen deze premie oplevert. De hoogte van de pensioenuitkering hangt voornamelijk af van de hoogte van de premie, de beleggingsresultaten en de rente op het moment dat u het pensioen inkoopt.

Shell legt een hoge premie in. De premie wordt berekend over de pensioengrondslag, dit is het pensioengevend salaris tot EUR 91.435 (2017) minus de AOW-franchise (EUR 14.061 in 2017). De premie is leeftijdsafhankelijk volgens onderstaande tabel. U betaalt 2% van de pensioengrondslag, uw werkgever betaalt de rest. De premies voor de risicoverzekeringen tijdens dienstverband (arbeidsongeschiktheid, overlijden) worden volledig door Shell betaald.
 
Leeftijd Premiedeel werknemer Premiedeel werkgever Shell premiestaffel
17-21 2,0% 7,7% 9,7%
22-26 2,0% 9,2% 11,2%
27-31 2,0% 11% 13%
32-36 2,0% 13% 15%
37-41 2,0% 15,3% 17,3%
42-46 2,0% 17,9% 19,9%
47-51 2,0% 21% 23%
52-56 2,0% 24,6% 26,6%
57-61 2,0% 28,9% 30,9%
62-66 2,0% 34,2% 36,2%
januari 2017

Wij beleggen uw premies. U heeft daar zelf invloed op. Op het portaal bepaalt u uw risicoprofiel: neemt u meer of juist minder risico met uw beleggingen? Standaard staat uw risicoprofiel op ‘neutraal’. U kunt uw risicoprofiel zelf aanpassen. U belegt volgens een Life cycle: wij stemmen de samenstelling van uw beleggingsportefeuille af op uw levensloop.