Uw SNPS pensioen

SNPS voert een Individueel Beschikbare Premieregeling uit. Het karakter van de beschikbare premieregeling is een premieovereenkomst in termen van de Pensioenwet. Dit betekent dat u met uw premie pensioenkapitaal opbouwt voor uw pensioenvoorziening.

In de SNPS pensioenregeling bouwt u pensioenkapitaal op over het deel van uw pensioengevend salaris tot EUR 91.435 (2017). Dit is het fiscale maximum bij een full-time dienstverband (100%) dat door de overheid is vastgesteld. Deze grens kan van tijd tot tijd aangepast worden aan gestelde regels door de overheid. Als uw pensioengevend salaris hoger is dan dit fiscale maximum kunt u deelnemen aan de Shell netto pensioenregeling. Deze regeling wordt eveneens uitgevoerd door SNPS.

U bouwt uw individuele pensioenkapitaal op door maandelijkse premiestortingen van uw werkgever en uzelf, die voor uw rekening en risico worden belegd. De premie is gebaseerd op uw pensioengrondslag tot op het moment dat de premie wordt ingehouden. Daarnaast bevat de regeling een aantal risicodekkingen, die voor rekening van de werkgever zijn.
 
Wanneer u 57 jaar bent, kunt u deelnemen aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Deelname is vrijwillig; u kunt ook besluiten om niet mee te doen. Op deze leeftijd maakt u een voorlopige keuze voor een vast of een variabel pensioen vanaf pensionering. Op het moment dat u met pensioen gaat, moet u definitief kiezen om wel of niet deel te nemen aan het CVP.

Als u deelneemt aan het CVP ontvangt u vanaf uw pensionering een variabel pensioen van SNPS. Als u niet deelneemt in het CVP, koopt u bij pensionering zelf van uw opgebouwde individuele pensioenkapitaal een vaste pensioenuitkering aan bij een pensioenuitvoerder naar keuze.

Over uw pensioen (vast of variabel) betaalt u te zijner tijd inkomstenbelasting.

Bij pensionering wordt, als u een partner hebt, naast een ouderdomspensioen ook een partnerpensioen ingekocht. Dat hoeft u niet aan te geven, het gebeurt automatisch. Als u overlijdt na uw pensionering ontvangt uw partner dit partnerpensioen dan maandelijks. Uw partner betaalt over dit partnerpensioen te zijner tijd inkomstenbelasting. Hebt u een partner, maar wilt u geen partnerpensioen inkopen, dan kunt u dit bij het pensioenfonds aangeven. In dat geval zal uw ouderdomspensioen hoger zijn. Uw partner moet het wel eens zijn met deze keuze en voor akkoord tekenen.